top of page
 • Газар барьцаалж зээл олгох уу?
  Газартай холбоотой үл хөдлөх барьцаалах боломжгүй.
 • Зээлийн шийдвэр өдөртөө гарах уу?
  Зээлийн шийдвэр судалгаанаас хамаарна.
 • Зээл авсан хугацаанаас өмнө зээлээ хааж болох уу?
  Болно, ашигласан хугацааны хүү л бодогдоно.
 • Давхар зээлтэй байж болох уу?
  Болно, орлого тань хүрэлцэж байвал болно.
 • Хөдөө орон нутгийн харьяалалтай хүн зээл авч болох уу?
  Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл болохгүй, шинээр автомашин лизингээр авч байгаа тохиолдолд байж болно.
 • Автомашин худалдан авах зээл
  Хугацаа: 36 сар Хүү: 2,8%-3,1% Үндсэн нөхцөл: -Орон нутаг харгалзахгүй -Тогтмол орлоготой байх -Ажил нотлогддог байх -Иргэний, жолооны үнэмлэх хүчинтэй байх
 • Машин барьцаалсан зээл
  Хугацаа: 24 сар Хүү: 2,6% Үндсэн нөхцөл: -Улаанбаатар хотод ажиллаж, амьдардаг байх -2005 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн япон суудлын автомашин байх -Тогтмол орлоготой байх -Автомашины гэрчилгээ тухайн харилцагчийн нэр дээр байх
 • Хөдөө орон нутагт зээл гарах уу?
  Автомашин худалдан авч байгаа тохиолдолд зээл гарах боломжтой.

Автомашин худалдан авах зээл

Орон нутаг харгалзахгүйгээр, бага хүү, зээлийн уян хатан нөхцөлийг таньд санал болгож байна.

※сарын төлөлтийн дүн нь баримжаа дүн болно. Зээл судлуулах явцад тус дүн хэлбэлзэж болно.

bottom of page