top of page

Автомашин барьцаалсан зээл

Автомашин барьцаалсан зээл
Japan-car-rental-iStock-Chaiyaporn1144.jpg
Хүү: 2.6%
Хугацаа: 24 сар
Шийдвэрлэх хугацаа: 1-2 цаг

- Улаанбаатар хотод ажиллаж, амьдардаг байх
- Үйлдвэрлэсэн жил нь 15 жилээс дээшгүй байх

Япон суудлын автомашин байх
- Тогтмол орлоготой байх
- Автомашины гэрчилгээ тухайн харилцагчийн нэр дээр байх

Автомашин худалдан авах зээл

Автомашин худалдан авах зээл

Car Dealership
Хүү: 2.8%-3.1%
Хугацаа: 36 сар
Шийдвэрлэх хугацаа: 1-2 цаг

- Урьдчилгаа хамгийн багадаа 30%
- Орон нутаг харгалзахгүй

- Хөдөө орон нутагт автомашины түлхүүр 1% хувилж өгөх
- Тогтмол ажилтай байх
- Орлого нотлох

- Иргэн, жолооны үнэмлэх хүчинтэй байх

※сарын төлөлтийн дүн нь баримжаа дүн болно. Зээл судлуулах явцад тус дүн хэлбэлзэж болно.

bottom of page