top of page

Зээлийн хүсэлт илгээх

Та энэхүү цахим зээлийн хүсэлтийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөж илгээнэ үү!

01.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

02.ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ

Та бусад байгууллагад зээлтэй юу?

03. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Хөдөлмөр эрхлэлт

04. НЭХЭМЖЛЭХ

Борлуулагчийн мэдээллийг бөглөн үү.

Итгэмжлэхтэй эсэх

05. ХАВСРАЛТУУД

Оруулах
Оруулах
Оруулах
Оруулах
Манай мэдээллийг хаанаас авсан бэ?
Би зээлийн мэдээллийн сангаас лавлагаа авахыг зөвшөөрч байна.

Зээлийн хүсэлт амжилттай илгээгдлээ, БАЯРЛАЛАА

Алдаа гарлаа. Заавал бөглөх хэсгийг бөглөнө үү.

※сарын төлөлтийн дүн нь баримжаа дүн болно. Зээл судлуулах явцад тус дүн хэлбэлзэж болно.

bottom of page