top of page

Jump together

Ерөнхий мэдээлэл
Манай компани нь Япон Улсын хөрөнгө оруулалттай, 2014 оноос хойш банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байгаа байгууллага юм. Бид нээлттэй байгаа ажлын байруудыг цаг тухайд нь biznestwork.mn, facebook болон компанийн цахим хуудас зэргүүдээр олон нийтэд нээлттэй зарладаг.
 
Бидний нэг болсноор
  • Найрсаг дулаан уур амьсгалтай орчинд ажиллах

  • Жил бүр цалингаа нэмэгдүүлэн ажиллах таатай нөхцөл

  • Япон компаний соёлыг мэдрэх

 
Ажилд сонгон шалгаруулалт

Жэй траст кредит ББСБ нь ажилтанг сонгон шалгаруулахдаа нээлттэй бодлого баримталдаг бөгөөд багаар ажиллах чадвартай, харилцааны ур чадвартай, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвартай хүн бүр хандах боломжтой.

 
Сонгон шалгаруулах үе шат

Анкет хүлээн авах > Анкетын сонгон шалгаруулалт > Шалгалт, тест > Ярилцлага уулзалт > Ажилд авах санал

※сарын төлөлтийн дүн нь баримжаа дүн болно. Зээл судлуулах явцад тус дүн хэлбэлзэж болно.

bottom of page